Op zaterdag 16 mei wordt de zesde bijeenkomst van Nederlandse libellenonderzoekers georganiseerd. Deze zal plaatsvinden in Amsterdam, in het Biologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit. De bedoeling is dat er een aantal korte of langere voordrachten worden gehouden over libellenonderzoek, inventarisaties, interessante waarnemingen, etc. Daarnaast zal er tijdens de pauzes en lunch voldoende gelegenheid zijn om met elkaar over libellen te praten.