In België worden momenteel uitgebreide voorbereidingen getroffen om over het hele land waarnemingen aan libellentrek te verrichten.Na de lange koude winter is het dit voorjaar plotseling warm geworden. De verwachting is daarom dat er eind mei weer een massale trek van o.a. Libellula quadrimaculata zal gaan plaatsvinden. Het zou interessant zijn ook in Nederland hier extra aandacht aan te besteden. De trek wordt verwacht eind mei en begin juni. Ondergetekende zou graag alle trekwaarnemingen willen ontvangen. Bij de waarnemingen moet genoteerd worden: soort(en), precieze plaats, datum, tijd, vliegrichting, vlieghoogte, weersomstandigheden (temperatuur, windrichting e.d.), een schatting van het aantal langstrekkende libellen per tijdseenheid en indien mogelijk de tijdsduur dat de trek plaatsvond.