Voor u ligt het tweede en laatste nummer van dit jaar. Het is de bedoeling het eerste nummer van volgend jaar in april, te laten verschijnen. Daarom dient de copy voor het komende nummer uiterlijk 1 april 1982 ingeleverd te zijn. In dat nummer zal het abonnementsgeld voor 1982 worden vermeld. Op het 6e symposium van de S.I.O. is besproken wat de status is van landelijke libellengroepen die geaffiliëerd zijn aan de S.I.O.