De zesde bijeenkomst werd op 16 mei j.l. in Amsterdam gehouden. Er waren 16 personen aanwezig, namelijk A. Anselin, G. Keyl, G. Koster, A. Mol, E. Nieboer, H. Olff, J. v. Os, I. Pfeiffer, B. v. Poelgeest, P. Schoort, F. Smit, H. en J. v.d. Vegt, M. Verdonk en M. Wasscher, De morgen begon met een discussie onder leiding van Marcel Wasscher over de wenselijkheid van een officiële lijst van Nederlandse libellenamen. Alle aanwezigen vonden dat er een dergelijke lijst moest komen, hoewel men dacht dat een mogelijk gevaar is dat Nederlandse namen foute determinaties in de hand zouden kunnen werken. Daarom zouden namen niet te suggestief moeten zijn en zouden in publicaties in ieder geval wetenschappelijke namen gebruikt moeten worden. Een voordeel van een dergelijke lijst is de standaardisatie van Nederlandse namen, die al in populair-wetenschappelijke boeken gebruikt worden. Verder zouden zulke namen de libellenstudie voor jongeren gemakkelijker maken.