De “Bestimmungsschlüssel für Libellen” is herzien en opnieuw uitgegeven door de D.J.N. (Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtung). De tabel telt 43 bladzijden en is voorzien van goede figuren. Er worden in deze tabel acht soorten meer vermeld dan in die van de Nederlandse jeugdbonden. Vooral wat betreft de figuren is de D.J.N.-tabel veel beter dan de A.C.J.N./N.J.N.-tabel.