Contactbrief Nederlandse Libellenonderzoekers

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie

onbekend. (1970). Kort verslag van de eerste bijeenkomst van Nederlandse libellenonderzoekers, gehouden op 7 maart in het Genetisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht, met lijst der genomen besluiten. Contactbrief Nederlandse Libellenonderzoekers, 1(1), 1–1.