Aangezien wij nog niet beschikken over gegevens betreffende speciale interessegebieden, verzoeken wij U allen, ons deze spoedig te willen verschaffen door inzending van het aangehechte formulier. Wij zullen U dan in de volgende Contactbrief een complete adreslijst doen toekomen.