Op basis van het ponskaartsysteem, ontworpen door Dr. E. Schmidt, zal de Nederlandse Commissie trachten een kaartsysteem van faunistische en bibliografische gegevens in te richten. Hierin zullen worden opgenomen faunistische, fenologische en hydrobiologische gegevens, alsmede de reeds gepubliceerde gegevens uit de literatuur.