Er worden twee bibliografieën samengesteld: 1. Bibliografie van alle publicaties over Nederlandse libellen. 2. Bibliografie van odonatologische publicaties van Nederlandse libellenonderzoekers . De heer Overheek zal zorgdragen voor de nieuwe bibliografische bewerking van de bovengenoemde tijdschriften.