Op de “literatuurtentoonstelling” gehouden op de vergadering van 7 maart had Dr. Lieftinck een drietal afleveringen van het Japanse odonatologische tijdschrift “T om h o” ter KENNISMAKING neergelegd. Het was niet de bedoeling, dat deze zouden worden meegenomen – ook al lagen zij tussen de Nederlandse libellenoverdrukken, die men wel mocht meenemen. Wij verzoeken degene die TOMBO per abuis meegenomen heeft, de nummers te willen terugzenden aan Dr. M.A. Lieftinck (“Kalliste”, Nwe. Veenendaalseweg 224, Rhenen; tel. 08376-3365).