Er zijn in totaal 21 antwoorden binnengekomen. Een overzicht van de erin vervatte gegevens volgt hieronder.