Dr. D.C. Geijskes heeft de gehele zomer gewerkt aan het bijeenbrengen en sorteren van het Nederlandse libellenmateriaal, aanwezig in de collectie van het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie te Leiden, Hot werk is bijna voltooid en do gegevens liggen klaar om op de kaarten te worden overgenomen. Een ieder die in het afgelopen seizoen libellenvondsten heeft gedaan die, wat soort of vindplaats betreft, niew zijn voor Nederland, wordt verzocht deze te melden aan Dr. Geijskes,