Door in vorige jaren verschenen populaire boeken over libellen, waarvan in één zelfs verschillende Nederlandse namen stonden, besloot ik het onderwerp van een eventuele officiële Nederlandse namenlijst op de zesde libellenstudiedag (mei 1981 te Amsterdam) ter sprake te brengen. De belangrijkste nadelen die enkelen in zo’n lijst zagen waren de popularisering van de libel1enwetenschap en het ontoegankelijk maken van Nederlandse literatuur voor buitenlanders. De meesten vonden het positief om tot een standaardisering van de Nederlandse namen te komen en dat door die namen mensen gemakkelijker werkelijk met libellen in aanraking kunnen komen. Voor het samenstellen van die namen hebben we over enige algemene regels gepraat.