Als gast in dit blad, lijkt het me zinvol allereerst het instituut waaraan ik werkzaam ben in het kort aan u voor te stellen. Het valt immers te vrezen dat slechts weinigen onder u het P.J. Meertens-Instituut (PJMI) kennen, en een zo mogelijk nog kleiner aantal zal vertrouwd zijn met de doelstellingen en methoden van dat instituut. Het PJMI, genoemd naar de eerste directeur en gevestigd aan de Keizersgracht 569-571 te Amsterdam, is geen universitaire instelling maar een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het is dan ook in eerste instantie een onderzoeksinstituut, dat zich bezighoudt met het verzamelen conserveren, ontsluiten, bewerken en bestuderen van materiaal op het gebied van de afdelingen Dialectologie, Volkskunde, Naamkunde en nederzettingsgeschiedenis. Hoewel het PJMT dus geen directe onderwijstaak heeft, wordt het dikwijls betrokken bij projecten van universitaire of HBO-instituten, terwijl ook vele individuele onderzoekers, studenten, scholieren en andere belangstellenden de weg naar de aanwezige materiaalverzamelingen, know-how en bibliotheek weten te vinden. Zo ook de heer M. Th. Wasscher, die bij de voorbereiding van de officiële libellennamenlijst in ons dialectmateriaal inspiratie kwam zoeken.