Na het zo dikke nummer van april dit jaar een iets dunnere dit keer. In dit nummer vindt u het verslag van de libellendag, een overzicht van interessante waarnemingen en een lijst van adressen van nieuwe abonnees en van adreswijzigingen. We hopen dat u het met interesse zult lezen. De volgende libellendag is gepland eind maart van het volgende jaar. Zeer waarschijnlijk zal deze dag ergens in het zuiden van het land worden gehouden; dit om onze zuiderburen tegemoet te komen.