De zevende bijeenkomst werd gehouden op 8 mei j.l. in Leiden. Er waren 25 mensen aanwezig, namelijk A. Anselin, J. Bredenbeek, K. Jansen, H. van der Keur, B. Kiauta, M. Kiauta, J. Marbus, B. van Noorden, E. Pebesman, B. van Poelgeest, R. Reijnen, P. Smit, R. Sullock Enslin, J. van Tol, W. Verbakel, M. Verdonk, H. Verhaar, J. Wasscher, M. Wasscher en J. Windig. Vanaf 10.00 h. ontmoette men elkaar in de kantine van het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie. Een half uur later werden we naar de andere kant van het gebouw geleid. Iedereen vertelde zijn of haar naam en wat zijn of haar ervaringen op libellengebied waren. Daarna begon Dr. Geijskes met een voortreffelijke voordracht over de libellenfauna van Suriname. Van dat land zijn nu 97 soorten Zygoptera en 181 Anisoptera bekend. Van een aantal soorten kregen we mooie dia’s te zien. Ook werd van een aantal libellen de verspreiding in Zuid-Amerika getoond. Het was interessant te zien hoe verspreidingspatronen vaak overeenkomen en bepaalde zones, zoals het Amazone-gebied, door sommige soorten gemeden worden.