De laatste jaren zijn er in Duitsland verspreidingsatlassen van libellen verschenen van aan Nederland grenzende delen. Dit is voor het aan Groningen, Drente en Overijssel grenzende Niedersächsen en het aan Limburg grenzende Rheinland.