Na drie weken in Canada rondgetrokken te hebben, bereikten wij (Marcel Wasscher en Leo Beukeboom) het zevende internationaal odonatologisch symposium. Dit werd van 14 tot 21 augustus gehouden te Calgary; hèt centrum van de wereld, halverwege Japan en Europa. De grote afstand had tot gevolg dat er minder deelnemers waren dan andere jaren; ongeveer 60 uit 10 landen. Hierdoor was er veel tijd voor contact tussen de deelnemers. Het officiële programma bestond uit v\)f delen. Het grootste gedeelte van de tijd werd besteed aan lezingen van gemiddeld een half uur lengte. Enige onderwerpen die aan de orde kwamen waren larvale concurrentie, morfologie van larven, gedrag en habitatselectie van adulten en do invloed van de temperatuur op do ontwikkeling en verspreiding van libellen. De dorde dag waren er korte "field-trips" georganiseerd naar de voel van de Tïocky Mountains. Een bus bracht de deelnemers naar een moeras waar vervolgens geen libel, onopgemerkt bleef. Op de vierde dag vond de "SXO-business meeting" plaats. Hier werden de jaarverslagen van alle bestuursleden gepresenteerd. Dr. J.M. van Brink werd tot erelid benoemd. Deze dag was er tevens gelegenheid om de "poster-papers" (presentatie van onderzoek vla posters) te bestuderen en te bespreken met de betreffende onderzoekers. Hierbij waren zeer fraaie fossielen van libellen te bezichtigen.