Dit boek over hot voorkomen van libellen op de Britse onlanden is onlangs heruitgegeven. Het boek bestaat uit zeer fraaie kleurenplaten, teksten en verspreidingskaarton van alle daar voorkomende soorten. De schrijver, Kotert Merritt, heeft in de nieuwe uitgave 75UO nieuwe verspreldingsgegevens opgenomen, en een nieuwe soort voor Ierland (Coenagrion lunulatum) toegovoegd, Het boek kost £16,95 (ongeveer f 75»-) on is te bestellen hij HAHLEY BOOKS, Martins, Great Horkesley, Colchester, Essox C06 h AH.