In Natura (80(2);I27-132) schreef Mai Wasscher een artikel over de libellen op de Nederlandse beken. Hij deelt de soorten in drie groepen in: soorten waarbij sprake is van achteruitgang, algemene soorten die zich kunnen handhaven of zelfs vooruitgang vertonen en soorten met een onregelmatig voorkomen. Juist de eerste groep heelt te lijden van de veranderingen van het oorspronkelijke beekmilieu. Helaas zyn de onderschriften van de verschillende foto's verwisseld. Fotocopiën kunnen besteld worden door f 2,- over te maken op giro 222U5ÜO, tnv Marcel Wasscher, Mins!raat 15-his, Utrecht, onder vermelding van "libellen op heken".