Het achtste Internationaal Odonatologisch Symposium zal in 1985 te Parijs worden gehouden. In het Natuurhistorisch Museum in deze plaats zullen van 18 tot 26 augustus 1985 libellenonderzoekers uit de hele wereld bijeenkomen. Het belangrijkste deel van het symposium zal bestaan uit voordrachten, die alle takken van de biologie met betrekking op libellen zullen beslaan. Faunistisch onderzoek zal hiervan een deel uitmaken. Hiernaast zullen er diverse nevenactiviteiten plaatsvinden: Een discussie over recente ontwikkelingen op 1ibellengebied onder voorzitterschap van Phillip Corbet, een symposium-diner een toeristische rondrit door Parijs en na het symposium een meerdaagse excursie naar Middcn-Frankrijk. De deelnamekosten (in Franse francs) voor dit symposium bedragen Ff 350 voor S.I.O.-leden en Ff 200 voor leden die student zijn. De ledenprijs geldt ook voor de Nederlandse libellenonderzoekers, waarvoor afdrachten aan het S.I.O. worden betaald, maar helaas dus niet voor jeugdbonders. Voor nietleden zijn de kosten Ff 500 (Ff 220 voor studenten). Meekomende vrienden en/of familieleden betalen Ff 100. Bij de prijs inbegrepen zijn de informele ontvangstreceptie, de koffie in dc pauzes en (niet voor meekomers) de programmaboekjes van het symposium.