De negende libellenstudiedag werd gehouden op zaterdag 26 mei in het Natuurmuseum te Nijmegen. Er waren 25 geïnteresseerden aanwezig. Dit waren: O. Barten, L. Beukeboom, P. Geene, K. Giesen, T. Groot, J. Hermans, E. van der Hut, R. van der Hut, L. Huys, K. Jansen, R. Krekels, B. van Poelgeest, J. Schaminee, H. Schobben, H. Verhaar, K. Verspui, M. Wasscher en R. de Wijs uit Nederland. Uit België: G. Jannis, N. Michiels, M. van Mierlo en F. Robbrecht, en uit Duitsland Eb. Schmidt en U. Krüner. Het eerste verhaal van Erik van der Hut ging over het voorkomen van Erythromma viridulum bij Zaandam, waar in 1983 een grote populatie voorkwam. Er volgde een discussie over het door hem waargenomen gedrag, onder andere bij het ei-afzetten. Hierna ging Marcel Wasscher in op de uitbreiding van het areaal van deze soort in Noord-West Europa en de mogelijke oorzaken hiervan. Vervolgens vertelde Jan Hermans iets over de libellenfauna van het Meijnweggebied in Midden-Limburg. In dit gebied met een rijke schakering van biotopen werden ongeveer 40 soorten in de loop der tijd waargenomen. Na de lunch deden Teun Groot en Henk Schobben verslag van hun onderzoek naar Coenagrion lunulatum en Enallagma cyathigerum in een ven bij Vledder (Drente). Het determineren van de larven gaf na twee weken niet veel problemen meer. Interessant was onder andere dat de kleinere larven vooral in de diepste gedeelten van het ven zaten. Hierna vertoonde Peter Geene dia's van zygoptera. Opvallend waren de dia's van het belagen van een vrouwtje Calopteryx splendens door meerdere mannetjes. Na de pauze vertelde Nico Michiels ons over zijn afstudeerproject betreffende de ecologie van drie naast elkaar voorkomende soorten van Sympetrum: S. danae, S. depressiusculum en S. pedemontanum. Het werd een uitgebreid verhaal, waarin veel interessante aspecten van onder andere de levenswijzes en verspreidingen werden belicht. Leo Beukeboom besloot de dag met een diaserie van het achtste internationale libellensymposium te Calgarry en Canada in van een reis door dit land.