De auteur heeft in 1983 veel plekken van het oostelijk deel van de Veluwe op libellen geïnventariseerd. In totaal heeft hij er 28 soorten waargenomen. Met oudere waarnemingen van anderen komt hij tot 43 soorten die in dit gebied zijn vastgesteld. Elke soort wordt in het kort behandeld. Verder worden detailkaarten gegeven waarop de monsterpunten staan aangegeven. Ook is er een soortenlijst met aantallen per monsterplaats. De auteur concludeert dat ruim eenderde van de libellenfauna van dit gebied reeds is verdwenen of sterk het gevaar loopt te verdwijnen. Van de acht soorten die niet meer na 1970 zijn waargenomen betreffen er zes soorten van vennen en twee van ongestoorde beken, namelijk: Calopteryx virgo, Sympecma braueri en S. fusca. Lestes virens, Ceriagrion tenellum. Cercion lindeni, Somatochlora arctica en Leucorrhinia albifrons.