De “Libellen in het Strijper Aa gebied” is het verslag van het onderzoek waarover Leon Huys en Huub Peters op de libellenstudiedag van 1983 een voordracht hielden. De in het werkgebied bij Soerendonk (N.-Br.) verzamelde gegevens zijn met behulp van het TWINSPAN-computerprogramma geanalyseerd. Hierdoor ontstonden 16 verschillende "libellentypen", die overeen bleken te komen met de in het gebied voorkomende landschapstypen. Verder wordt er ingegaan op het voorkomen en op de biotopen van de 38 in het gebied vastgestelde soorten.