Het Natuurhistorisch Maandblad is een maandelijkse uitgave van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Een reden om aandacht aan dit blad te schenken is dat er tussen de vele interessante artikelen regelmatig publikaties over libellen te vinden zijn. Hetgeen tot nu toe in 1984 over libellen verscheen wordt hieronder aangegeven. – In no. 5: Libellen (Odonata) van de Noordlimburgse beken: De Wilderbeek-Leon Huys.