Allereerst willen wij u een goed vangseizoen wensen. We hopen dat er aan het eind van het jaar veel interessante waarnemingen zullen binnenkomen. U kunt elkaar binnenkort weer ontmoeten op de libellenstudiedag. Eerder is u informatie over deze dag op een apart rondschrijven toegestuurd. Aanvullende informatie wordt in dit nummer gegeven.