De doordrukfonnulieren zijn op en zullen niet opnieuw gemaakt worden. De productiewijze bleek zeer milieu-onvriendelijk en bovendien erg duur. Er zullen nieuwe, andere formulieren gemaakt worden. Op deze komt meer ruimte per soort beschikbaar en zullen enkele soorten toegevoegd worden. Deze formulieren zullen gratis te verkrijgen zijn. Het zal echter nog enige tijd duren voordat ze gedrukt zijn. Tot die tijd worden copieën van het oude formulier gebruikt. Deze zullen ook gratis toegestuurd worden. Een nadeel van de nieuwe formulieren is dat de waarnemer niet meer zo gemakkelijk een afdruk voor eigen archief zal hebben. Hij zal hiertoe carbonpapier moeten gebruiken of tweemaal een formulier met dezelfde gegevens moeten invullen. Door oude formulieren naar ondergetekende in te sturen kan eerder betaald statiegeld teruggekregen worden.