De Raad van Europa heeft het Centraal Bureau van EIS-Nederland gevraagd een rapport samen te stellen over bedreigde libellensoorten in Europa en hun biotopen die beschermd dienen te worden. Jan van Tol en ondergetekende werken hier al enige tijd aan. Het definitieve rapport zal volgens plan 1 december van dit jaar af zijn. Gegevens worden gebaseerd op informatie van libellendeskundigen in Europa en op literatuurgegevens en collectiemateriaal. Van enkele delen van Zuid-Europa zijn nog gegevens gewenst, zoals uit Turkije, Griekenland, Cyprus, Malta, Portugal en Frankrijk. Een leder die gegevens heeft of van plan is op vakantie te gaan naar één van deze gebieden wordt verzocht contact op te nemen met ondergetekende (maandag en dinsdag in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Raamsteeg 2, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, tel. 071-143844 of anders thuis op onderstaand adres).