Verscheidene malen is mij gevraagd wat er met waarnemingen uit het buitenland gedaan kan worden. In sommige Europese landen wordt verspreidingsonderzoek aan libellen gedaan en is er een centraal adres om waarnemingen naar toe te sturen. Deze adressen volgen hieronder. Van de overige landen kunnen waarwaarnemingen aan ondergetekende doorgegeven worden. Deze worden dan bewaard en zullen doorgestuurd worden wanneer er in een betreffend land een contactpersoon zich aanmeldt.