Voortaan zullen van de volgende soorten alleen nieuwe vindplaatsen worden vermeld: Calopteryx splendens, Calopteryx virgo, Lestes dryas, Platycnemis pennipes, Ischnura pumilio. Coenagrion hastulatum, Coenagrion lunulatum, Ceriagrion tenellum en Gomphus pulchellus.