Dit nummer is ietwat later verschenen dan u van ons gewend bent. De reden hiervoor is dat dit “lustrum-nummer” meer tijd kostte dan gewoonlijk. Het tiende nummer wilden we een bijzonder accent geven door aandacht te besteden aan de geschiedenis van de verschillende libellenactiviteiten in Nederland, en aandacht te schenken aan een geheel ander aspect, namelijk dat ook in de kunst velen zich door libellen laten inspireren. De viering van dit lustrum heeft echter een droevige bijklank gekregen. Op 27 september j.l. is plotseling Dr. D.C. Geijskes overleden aan een hartinfarct. De heer Geijskes was conservator in het Museum van Natuurlijke Historie in Leiden. Velen zullen hem in elk geval daarvan kennen. De redactie had het plan met hem een vraaggesprek te houden voor dit nummer over “hoe dat vroeger ging, onderzoek naar libellen doen”. Dit heeft helaas niet plaatsgevonden. Marian Verdonk heeft hiervoor in de plaats iets geschreven over Dirk Geijskes en zijn rol in de libellenwereld.