Op 27 september j.l. overleed onverwacht Dirk Geijskes op 78-jarige leeftijd. Ik denk dat iedereen die in libellen geinteresseerd is de naam Geijskes kent. Ook degenen die hem nooit ontmoetten zullen zijn naam kennen van het boek “De Libellen van Nederland”, dat hij samen met Jan van Tol schreef. Dirk Geijskes was tot op het laatst toe aktief op libellengebied. Na zijn pensionering bleef hij doorgaan met zijn werk in het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden.