Dirk Cornelis Geijskes werd op 16 mei 1907 geboren te Kats, Zuid-Beveland. Hij zat op school in resp. Zoelmond, Berlicum en ’s Hertogenbosch. Reeds op jonge leeftijd kwam hij in aanraking met libellen door een oproep van M.A. Lieftinck in “de Levende Natuur”. In dit tijdschrift verscheen in 1928 ook het eerste artikel van Geijskes, getiteld: “De Levenswijze en Ontwikkeling van Lestee viridis Vanderl.”. Hierin beschrijft hij het paringsgedrag, de wijze van eiafzetting en de ontwikkeling van de larven van deze soort. Aan zijn nauwkeurige observaties en gedetailleerde beschrijvingen en tekeningen van deze soort is sindsdien niet veel nieuwe kennis meer toegevoegd. Een jaar later werd dit artikel gevolgd door een vergelijkbare beschrijving van Sympecma fusca Vanderl. (Geijskes, 1929). In 1926 ontdekte Geijskes in Berlicum een nieuwe vindplaats van Aeshna viridis; dit is nog steeds de zuidelijkste vindplaats van deze soort (Geijskes, 1931). Andere publicaties verschenen in 1932 over de Aa in Noord-Brabant, in 1937 over vangsten van Sympecma fusca, Erythromma viridulum en Ischnura pumilio en in 1938 over de insectenfauna van de Kagerplassen.