Er is dit jaar weinig respons gekomen uit de NJN. Er zijn bijna geen waarnemingen op formulieren doorgegeven en ook een libellenwiekentje kwam wegens gebrek aan belangstelling niet van de grond. Op het inleveren van die gegevens die anders ongebruikt in allerlei excursieboekjes blijven staan, wil ik graag de nadruk gaan leggen. Op het congres hoor je daar meer van. Als je nu al waarnemingsformulieren wilt hebben, moet je een kaartje sturen naar Marian Verdonk, Floralialaan 47, Bussum. Wij wachten vol spanning.