Nadat lange tijd standaardwerken, die de gehele west- en zuidwesteuropese libellenfauna beschrijven, niet of slechts antiquarisch verkrijgbaar waren is deze zomer de langverwachte, franstalige “Guide des libellules d’Europe et d’Afrique du Nord” van de hand van, vooral, Jean-Louis Dommanget verschenen. Het boek is, vrij traditioneel, opgebouwd uit verschillende onderdelen, te weten: een zeer lezenswaardig algemeen gedeelte over de afstamming, bouw, biologie, oecologie en verspreiding van libellen, libellen in de historie en libellen en de mens; een tabel voor imago’s tot op het geslacht en larven tot op de familie; een aantal fraaie kleurenfoto’s van libellen en hun biotopen; een gedeelte met kleurenplaten van bijna alle beschreven soorten en tenslotte een beknopte beschrijving per soort plus een verspreidingskaartje.