Voor u ligt alweer het elfde Contactblad. Zoals u ongetwijfeld weet zijn de eerste tien nummers gemaakt door Marian Verdonk, Pim Schoor! en Marcel Wasscher. Met ingang van het elfde nummer is er een aantal mutaties gekomen in de samenstelling van de redactie; Marian Verdonk en Pim Schoorl hebben hun taak overgedragen aan Karin Verspui, Leo Beukeboom en Henk Verhaar. Wel zal Pim Schoorl nog voor de administratie van het Contactblad blijven zorgen en zal Marian Verdonk zich blijven bezighouden met het verwerken en publiceren van de, vernieuwde, waarnemingsformulieren. Vanaf deze plaats wil de nieuwe redactie Marian en Pim heel hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen vijf jaren voor het Nederlandse libellenonderzoek in het algemeen en voor het Contactblad in het bijzonder gedaan hebben.