Dit jaar ben ik, samen met Rienk Geene, weer libellenvertegenwoordiger. Voor de ACJN is Alex Bolding de contactpersoon. Dit jaar wilden we de nadruk leggen op het zoveel mogelijk verzamelen van oude, zowel als nieuwe, jeugdbondsgegevens op libellengebied, door iedereen te stimuleren om of de officiële EIS-libellenformulieren in te vullen, of hun gegevens ter beschikking van het, bij te werken, jeugdbondsarchief te stellen; ook deze gegevens komen uiteindelijk in het EIS-archief terecht. Nu de nieuwe JBU-tabel er is moet er maar flink gekaderd worden (zie ook de excursieleiderslijst van de werkgroepen) zodat de libellen weer bekender worden binnen de jeugdbonden.