Een extra uitgave van “Euglena” (tijdschrift van de JNM) en “Gomphus” (mededelingenblad van de Belgische Libellenonderzoekers). Prijs Bfr 80. Auteurs: Nico Michiels, Anny Anselin, Philippe Goffart en Mark van Mierlo, 1986. Deze atlas is een vervolg op de voorlopige atlas van Cammaerts (1979), en draagt eveneens een voorlopig karakter. Hij is bedoeld als overzicht van de tot nu toe verwerkte nieuwe gegevens en als stimulans voor de voortzetting van de libel!enkartering.