De bekende libellentabel van Dutmer en Duijm, waarmee zovelen, jeugdbonders en niet-jeugdbonders, hun eerste schreden hebben gezet op het terrein van de libellenstudie, was al een aantal jaren uitverkocht. Er werd dan ook al een flinke tijd aan een herziene versie gewerkt. Deze vernieuwde uitgave is eind 1985 gereedgekomen. Bij deze nieuwe uitgave vallen een aantal zaken op. Ten eerste zijn bijna alle plaatjes uit de imagotabel vervangen of verbeterd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de illustraties nu veel meer geschikt zijn voor determinatiedoeleinden dan in de vorige tabel. De sleutel voor de imagines zelf heeft nauwelijks wijzigingen ondergaan. Wel zijn in dit gedeelte veel nieuwe gegevens op het gebied van oecologie, habitat en vliegtijden opgenomen.