Naar aanleiding van de wijziging in de bezetting van de redactie aan het begin van dit jaar is er een vragenlijst verspreid, met als onderwerp het functioneren van de libellenstudiekring. In dit stukje zullen de resultaten van de enquête gepresenteerd worden. Er werd een teleurstellend aantal van 13 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen. Van de 13 personen die de lijst invulden waren er 4 jonger dan 25 jaar, 7 waren tussen 25 en 40 jaar en 2 ouder dan 40 jaar. De verdeling over de typen en aantal jaar lidmaatschap was als volgt: type lidmaatschap duur lidmaatschap gewoon lid 8 6 jaar 4 jeugdbondslid 4 5 jaar 1 geen lid 1 4 jaar 1 3 jaar 2 2 jaar 1 1 jaar 1 niet ingevuld 2