Coenagrion hastulatum komt in Nederland vrijwel uitsluitend voor op mesotrofe vennen met bijvoorbeeld Duizendknoopfonteinkruid, en op hoogvenen. Coenagrion lunulatum wordt voornamelijk aangetroffen op min of meer voedselarme heidevennen. Daarnaast kan de soort voorkomen op hoogvenen, zelden ook op voedselrijke(re) wateren. C. lunulatum prefereert plaatsen met verticaal emerse vegetatie aan de rand van min of meer open water (bijvoorbeeld stengels van Veenpluis of Snavelzegge). Beide soorten kunnen ook op leemplassen gevonden worden.