De elfde libellenstudiedag werd op 26 april 1986 gehouden in de filmzaal van het Rijksmuseum van Natuurlijke historie in Leiden. Aanwezig waren de volgende 33 deelnemers: Anny Anselin (B) , Marc Argeloo, Polleke Beuk, Herman Berkhoudt, Leo Beukeboom, Hans Breeuwer, Dr. J. van Brink, Ernst Cassée, Gerard Jannis, Klaas Jansen, Dr. B. Kiauta, Nienke Klerk, Stans van Tol-Kofman, René Manger, Nico Michiels (B), Mark van Mierlo (B), Yvonne Moon, Gert-Jan van Pelt, Bob van Poelgeest, Weia Reinboud, Pieter Schaper, Erik Schmal, Leo Schmal, Dr. Eb. Schmidt (D), Henk Schobben, Peter Smit, Ernst Storm, Jan van Tol, Marian Verdonk, Henk Verhaar, Karin Verspui, Marcel Wasscher en Rick Wortelboer. Om 10 uur was de ontvangst met koffie en koek. Na een kort openingswoord, waarin de overleden Dr. D.C. Geijskes werd gememoreerd als een trouw bezoeker van deze dagen, begon het wetenschappelijke programma. Nienke Klerk deed als eerste verslag van haar onderzoek naar de invloed van de temperatuur op de groei van de laatste larvale stadia van Erythromma viridulum.