De 12e libellenstudiedag zal op zaterdag 28 maart 1987 gehouden worden te Nijmegen. De technische organisatie zal verzorgd worden door de heer van der Velde van de vakgroep Aquatische Oecologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Léon Huys zal zorg dragen voor de organisatie van het wetenschappelijke gedeelte. Een ieder die op deze dag een voordracht wil houden of anderszins een presentatie wil verzorgen wordt van harte uitgenodigd om met Léon Huys contact op te nemen. Ruimschoots vóór 28 maart 1987 zal een definitieve aankondiging verstuurd worden, met daarin opgenomen een zo volledig mogelijk programma, alsmede de exacte plaats van de bijeenkomst plus een reisbeschrijving.