Dit pas uitgekomen boek is een fotografisch overzicht van de libellen van Engeland en Ierland. Van alle soorten zijn meerdere foto’s opgenomen, in totaal meer dan 200. De nadruk ligt op de fotografie en er zijn dan ook schitterende opnames bij. Het boek bevat verder een algemene inleiding, een beschrijving per soort en determinatietabellen voor adulten en larven. De teksten zijn aardig geschreven, maar, evenals de tabellen, wat oppervlakkig. Als overzicht van de vormenrijkdom en de prachtige kleuren van deze insectengroep en als kijkboek met achtergrondinformatie is het echter de aanschaf meer dan waard. – Een leuke bijzonderheid is dat Andrew vorig jaar in Nederland de foto's van Coenagrion lunulatum (in Groot Brittaniê alleen bekend van enkele vindplaatsen in de Ierse republiek) is komen maken.