Met dit dertiende Contactblad zijn we inmiddels aangeland in de zevende jaargang. Het ligt in de bedoeling om met ingang van deze jaargang het Contactblad vaker dan twee maal per jaar uit te brengen, mits de hoeveelheid copy dit toelaat. Dit zal er onder andere toe leiden dat het volgende Contactblad (nummer 14) volgens planning klaar zal zijn ten tijde van de aanstaande libellenstudiedag. In het nummer dat nu voor u ligt treft u de definitieve aankondiging, alsmede het volledige programma, aan van de komende, twaalfde, libellenstudiedag, welke te Nijmegen gehouden zal worden. Hierbij vindt u ook een routebeschrijving tot de Universiteitsgebouwen, waar de studiedag gehouden zal worden.