Het derde, internationale libellenkamp zal dit jaar in Nederland worden gehouden. Het wordt gezamenlijk georganiseerd door de Nederlandse Libellenonderzoekers, de libellenstudiegroep van de jeugdbonden en de Landelijke Jongeren van de KNNV. Het kamp zal gehouden worden in de Wieden; tijdens het kamp zal er speciaal aandacht besteed worden aan de autecology, het gedrag en het dagritme van Aeshna viridis. Het kamp zal duren van 31 juli tot 10 augustus; de kosten zijn begroot op fl. 150,-. Opgaveformulieren kunnen aangevraagd worden bij Henk Schobben, J. de Graeflaan 123, 1181 DM Amstelveen.