Na twee jaren in de redactie van het Contactblad te hebben gezeten heeft L. Beukeboom, in verband met zijn vertrek naar de Verenigde Staten, zijn plaats ter beschikking gesteld. B. Geene is bereid gevonden om de hierdoor opengevallen plaats in te nemen. In dit, het veertiende. Contactblad zult u een aantal, meer of minder uitgebreide, samenvattingen aantreffen van lezingen, gehouden tijdens de libellenstudiedagen van 1985 en 1986. Wij menen er goed aan gedaan te hebben deze samenvattingen op te nemen zoals ze door de desbetreffende sprekers zijn opgesteld en hopen u in het eerstvolgende nummer de samenvattingen van de afgelopen libellenstudiedag te kunnen presenteren.