Op de "Cron de Montauban" bij Virton in het uiterste zuiden van België is van 15 tot 22 juli 1984 onderzoek gedaan aan de vliegactiviteit van Cordulegaster bidentatus, uitgaande van een individueel gemerkte populatie. C. bidentatus komt zeer plaatselijk voor in België. De hier onderzochte populatie bestond uit ± 30 individuen. Bij toename van de maximum dagtemperatuur nam de, activiteit van mannetjes sterk toe. De activiteit van wijfjes daarentegen was veel minder sterk positief gecorreleerd met de maximale dagtemperatuur. De minimumtemperatuur waarbij nog activiteit werd waargenomen bedroeg 16.5 °C voor mannetjes tegen 14 °C voor wijfjes.