"Gravingen" is een naturistenterrein gelegen in het natuurreservaat de Molenpolder (gemeente Maarssen), Het ligt in de noordwesthoek van het 10 bij 10 kilometer E.1.5.-hok waarin ook de stad Utrecht ligt en het is zo'n 10 hectare groot (waarvan ruim een kwart water). In totaal is er een paar kilometer, die ik redelijk regelmatig met wisselende intensiteit inventariseer. (Vooral wanneer we er kamperen kan de intensiteit hoog zijn) . In "de Libellen van Nederland", Geijskes s van Tol (1981), wordt voor na 1950 slechts C. puella vermeld, een soort die ik er juist maar één keer gezien heb! In volgorde van algemeenheid geef ik hier een soortenlijstje van dit gebied; stand per october 1987 – er is het een en ander aan toegevoegd sinds mijn lezinkje op de libellenstudiedag van 1986. Tussen haakjes staan de maximaal getelde aantallen (ruwe schattingen van wat er op één bepaald moment in het gebied vliegt).