Het blijft plezierig als er overzichten verschijnen van lokale libellenfauna's en bij deze grensoverschrijdende inventarisatie is het voor het eerst dat er binnen vier jaar maar liefst drie maal aandacht wordt geschonken aan één en hetzelfde gebied (zie Leerschool, J.M.Th., Natuurhistorisch Maandblad 1984 & 1986). Opvallend hierbij is overigens dat de verschillende auteurs, wat betreft het voorkomen van een aantal soorten, het niet geheel met elkaar eens zijn. Het onderhavige verslag geeft een algemene beschrijving van de betreffende gebieden, een beschrijving van de geïnventariseerde wateren met de aldaar aangetroffen libellen, een bespreking van de aangetroffen libellen per soort, met daarbij per soort de verspreiding, een apart hoofdstuk over bescherming en beheer en tot slot een samenvatting in het Duits.